Landsbyordningen

Grindsted Skole 

image

Om Landsbyordningen 

 

 

Landsbyordningen Grindsted Skole består af skole, børnehave og 2 skolefritidsordninger: En skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse og en skolefritidsordning for børn fra 4. klasse til og med 6. klasse. I Aalborg Kommune bliver skolefritidsordningen kaldt DUS: Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning. Børnehaven og skolefritidsordningerne i landsbyordningen Grindsted Skole kaldes under et: Dus med Naturen.

 

Grindsted Skole

Grindsted Skole er en 1 sporet skole med børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. På skolen er der ca. 125 børn (elevtallet er stigende), 9 lærere, sekretær, kontormedhjælp, teknisk servicemedarbejder, rengøringsassistenter, viceskoleinspektør og skoleleder.

Skolen ligger i udkanten af Hammer Bakker med adgang direkte ud i skoven. Skolens bygninger er en blanding af ældre skolebygninger fra ca. 1910 samt 4 ældre træpavilloner. I 2005/2006 har der været foretaget en omfattende renovering, således at de fleste lokaler nu fremstår som lyse og velindrettede. Den planlagte ombygning/nybygning af Grindsted Skole er igen udskudt.

Vodskov Skole er overbygningsskole for såvel Grindsted Skole som Langholt Skole.

Der er udviklet et nært samarbejde med de to andre skoler i forbindelse med elevernes overgang til Vodskov Skole.

 

Dus med Naturen

Dus med Naturen består af børnehave, Dus 1 og Dus 2. Børnehaven og Dus 2 har til huse på en nedlagt landejendom. Dus 1 har til huse i nogle træpavilloner i nærheden af skolen. I børnehaven optager vi børn efter princippet ”distriktets børn i distriktets børnehave”, hvorfor forvaltningen gennem flere år periodisk har lejet en spejderhytte i Hammer Bakker som supplement til børnehaven. Børnetallet i børnehaven er som årsværk på ca. 55 børn. I Dus 1 og Dus 2 følger børnetallet omtrent skolens børnetal.

Basis personalet i Dus med Naturen består af 9 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 medhjælper i flexjob, en lønnet studerende, souschef og Dus-fællesleder, men der suppleres personalemæssigt i forhold til børnetallet.

 

Ledelsen af landsbyordningen Grindsted Skole

Ledelsen af landsbyordningen udgøres af skoleleder, viceskoleinspektør og Dus-fælleseleder. I Aalborg Kommune arbejder skolernes ledelsesgrupper som teamledelse, hvilket betyder, at den samlede ledelse er ansvarlig for hele institutionens drift og udvikling.

I det daglige er ledelsesopgaverne fordelt således at skoleleder og viceskoleinspektør varetager de skolerelaterede opgaver, og Dus-fælleslederen varetager i fællesskab med souschefen for Dus med Naturen ledelsesmæssige opgaver relateret til Dus med Naturen.

 

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen er det overordnede fællesorgan for hele institutionen. Forældrene til børnene i børnehaven er ved sidste skolebestyrelsesvalg blevet stemmeberettiget og valgbare til skolebestyrelsen. Derfor har forældrerådet ved Dus med Naturen skiftet status og har nu samme status som et klasseforældreråd med en tilknyttet kontaktperson fra skolebestyrelsen.

I landsbyordningen har vi forskudte valg, således at der hvert andet år er en del af skolebestyrelsen, der er på valg. Valgperioden er dog stadig 4 år.