Landsbyordningen

Grindsted Skole 

image
Det er landsbyordningen Grindsted skoles mål:
  • At skabe en kultur der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab, livsglæde og engagement.
  • Inden for fællesskabets rammer at skabe de bedst mulige forudsætninger og forhold for barnets faglige, sociale og personlige udvikling.
  • At inddrage børnene i det demokratiske processer i dagligdagen for derved at give dem en forståelse for sammenhængen mellem det enkelte individs aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring. Børnene skal opleve sammenhæng melle den daglige undervisning eller øvrige aktiviteter og samfundslivet.
  • At naturen opfattes som et selvstændigt lærings rum, hvor børnene på alle årstider skal lære at færdes, opholde sig og værne om og finde deres inspiration og fordybelse i.
  • At det musiske/sanselig islæt vægtes højt i alle aktiviteter. Vi ønsker en farverig og kultur-aktiv skole, hvor barnet får mulighed for at udvikle og benytte mange forskellige udtryksformer.
  • At fastholde og udvikle vores landsbyskoles egenart ved at skabe helhed omkring det enkelte barn i et sammenhængende forløb fra børnehave til skole og Dus.