Landsbyordningen

Grindsted Skole 

image

Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen er det overordnede fællesorgan for hele institutionen. Forældrene til børnene i børnehaven er ved sidste skolebestyrelsesvalg blevet stemmeberettiget og valgbare til skolebestyrelsen. Derfor har forældrerådet ved Dus med Naturen skiftet status og har nu samme status som et klasseforældreråd med en tilknyttet kontaktperson fra skolebestyrelsen.

I landsbyordningen har vi forskudte valg, således at der hvert andet år er en del af skolebestyrelsen, der er på valg. Valgperioden er dog stadig 4 år.