Landsbyordningen

Grindsted Skole 

image

Trivselspersoner

Alle skoler i Aalborg Kommune har en trivselsperson, der kan hjælpe, hvis dit barn har problemer, som gør, at det er ked af at gå i skole.

Hvornår skal jeg kontakte trivselspersonen?

Trivselspersonen kan hjælpe med store og små problemer. Du bør kontakte trivselspersonen, når du oplever, at dit barn er trist eller har problemer. Jo tidligere der bliver taget fat, desto mindre skal der til for at løse problemerne. Det øger chancen for, at dit barn hurtigt får det godt igen.

Til forskel fra læreren har trivselspersonen mulighed for at møde dig og dit barn uden for skolens rammer og finde løsninger, der måske inddrager andre mennesker, som kan hjælpe.

Hvordan får jeg fat i en trivselsperson?

 

Trivselsperson på Grindsted skole
Trivselsperson, Grindsted skole   
Sussie Jensen
99824745

Trivselsprojektet

Trivelsespersonerne er et resultat af trivselsprojektet, som Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen igangsatte i efteråret 2008. Projektet skal sikre, at alle børn får en sund opvækst, samt at der sker en tidlig opsporing af børn, der ikke trives.

Formålet med projektet er at fremme trivselsindsatsen. Skolernes forbyggende trivselsindsats varetages af et trivselsforum. Det er sammensat af en trivselsgruppe og et pædagogisk psykologisk rådgivnings-skoleteam.